Technologia informacyjna.

36Całokształt zagadnień związanych z komputerowym przetwarzaniem informacji stworzył w dzisiejszym świecie specyficzne środowisko IT, w którym funkcjonują specjaliści z zakresu technologii informacyjnej. Mają oni za zadanie propagowanie wiedzy o świecie komputerowym poprzez dostępne im metody i środki przekazu informacji zapisanej cyfrowo. Jako odrębna dziedzina nauki, technologia informacyjna stanowi swoiste połączenie informatyki i techniki, umożliwiające swobodny przepływ informacji multimedialnej od nadawcy do odbiorcy.

Technologia informacyjna dostarcza swoim użytkownikom specyficzne narzędzia i rozwiązania programistyczne, potrzebne do wszelkiego rodzaju przetwarzania, pozyskiwania, selekcjonowania, gromadzenia, analizowania, zarządzania i przekazywania informacji. Rynek IT stanowi potencjał rozwojowy ludzkiej cywilizacji i obecnie jest jeda z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarek krajowych całego świata.