Przekaz audiowizualny w Internecie.

40Od początków swego istnienia, przeciętnemu użytkownikowi Internetu, siec kojarzyła się z dostępem do informacji, głównie tekstowych. Wśród bardziej zaawansowanych użytkowników Internetu, pojęcie funkcjonowania w sieci kojarzyło się jeszcze z rozrywką graficzną, osobną od muzycznej i każdej innej. Jednak w dzisiejszych czasach, w Internecie dominuje połączenie komunikatów przesyłanych jednocześnie za pomocą obrazu i dźwięku. Możemy, zatem oglądać w sieci filmy, seriale, teledyski i różnego rodzaju inne formy audiowizualne. Komputer stał się przenośnym telewizorem człowieka, szczególnie, gdy ewoluował do formy laptopa i tabletu.

Przekaz audiowiowizualny w Internecie stał się głównym nośnikiem reklamy internetowej, jako element wywierający na odbiorcy największe wrażenie i wzbudzający największe zainteresowanie. W Internecie przekaz audiowizualny funkcjonuje niezwykle sprawnie i szybko, dzięki coraz większym prędkościom i przepustowościom łączy internetowych, co jeszcze kilkanaście lat temu nie było tak oczywiste i proste do osiągnięcia jak dziś.