Telefonia komórkowa- cztery generacje.

20Do tej pory w telefonii komórkowej można było wyróżnić cztery generacje. Pierwsza z nich opierała się na wykorzystaniu w sieci radiowej transmisji analogowej. Można było ją spotkać w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jednak wraz z przybywaniem jej użytkowników stawała się ona coraz bardziej przeciążona. Systemy analogowe nie dawały nadziei na rozwiązanie tego problemu i dlatego też trzeba było szukać nowych rozwiązań. Druga generacja zaczęła się wykorzystywać transmisję cyfrową. Spowodowało to, że doszło do zwiększenia sieci. Najpopularniejszym system, który należy do drugiej generacji jest GSM. Na początku miał on funkcjonować jedynie na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Z czasem jednak rozpowszechnił się także na inne kraje na świecie.

Teraz przyszłością wydaje telefonia komórkowa trzeciej generacji. Prace nad nią rozpoczęły się jeszcze w latach 90 ubiegłego stulecia. Nie było wtedy jednak konkretnych planów, raczej opracowano zbór wymagań na których ma być oparty każdy system 3G. Telefonia komórkowa czwartej generacji oparta jest w dużej mierze na standardach WiMAX i Long Team Evolution. Ten drugi standard jest wykorzystywany znacznie częściej przez operatorów, ponieważ uchodzi on za przyszłość tej generacji. Systemy czwartej generacji charakteryzują się tym, że mają one większą przepływowość niż obecne systemy 3G. Eksperci uważają, że za kilka lat będą one normalnością, i czwarta generacja zacznie panować na świecie.