Technika to twórczość

Człowiek nauczył się czerpać inspirację z otaczających go wynalazków natury i przystosowywać je do własnych potrzeb. Tego, czego nie ma przyrodzie, można również wytworzyć. Zajmuje się tym niezwykle ważna dziedzina ludzkiej aktywności nazywana techniką. Teoria techniczna, czyli wiedza o wytwarzaniu przedmiotów nie istniejących w naturze to natomiast technologia, którą z techniką często się myli. Obie są dziedzinami twórczymi, chociaż w codziennym języku twórczość i kreację często błędnie postrzega się jako całkowite przeciwieństwo techniki. To oczywista nieprawda. Technika jest nie tylko jednym z filarów współczesnej cywilizacji. Bez niej nie byłoby również dzisiejszej kultury. Bez techniki i elektroniki, będącej jedną z jej ważniejszych dziedzin, nie dałoby się dziś tworzyć tego, co nazywamy sztuką, zwłaszcza sztuka opartą na multimediach. Czyli współcześnie praktycznie każdą sztuką, gdyż multimedia stały się podstawowym nośnikiem zarówno informacji, jak i rozrywki, z którego korzysta każdy z nas.