Systemy operacyjne komputera i ich podział

image Systemy operacyjne to jedne z najważniejszych systemów komputerowych. Spełniają one wiele ważnych funkcji, dzięki którym cieszyć możemy się z ich szybkiego i poprawnego działania. Systemy operacyjne komputera dzielą się według wielu kryteriów. Najbardziej podstawowym jest podział według czasu, a mianowicie jest to system operacyjny czasu rzeczywistego, oraz system operacyjny czasowo niedeterministyczny. Opisuje on między innymi podstawową funkcjonalność systemu operacyjnego. Systemy operacyjne komputera dzielą się też według realizacji przełączania zadań. Tutaj wyodrębnić możemy między innymi systemy z wywłaszczaniem zadań, bądź też systemy bez wywłaszczania zadań. Warto wspomnieć również o podziale na otwarte systemy operacyjne, jak i na wbudowane systemy operacyjne, które opisują przede wszystkim umiejscowienie systemów operacyjnych komputera.