System operacyjny w komputerze

image Zarządzaniem systemem komputerowym zajmuje się przede wszystkim system operacyjny komputera. To właśnie system operacyjny jest odpowiedzialny przede wszystkim za stworzenie odpowiedniego środowiska w komputerze, w celu uruchamiania go, a także w celu skontrolowania zadań użytkownika. W tym celu system operacyjny wykonuje wiele działań, między innymi działania takie jak obsługa sprzętu, a także zapewnia on równoległe w czasie wykonywania różnych zadań przez komputer, z równoległym zapewnieniem dostępu do sprzętu. Do zadań systemu operacyjnego zalicza się również kontrolę pamięci operacyjnej, a także i przydział pamięci operacyjnej dla działających bądź uruchomionych zadań komputera. System operacyjny ma za zadanie również synchronizację zadań poprzez dostarczone mechanizmy, a także musi zapewnić odpowiednią komunikację pomiędzy tymi zadaniami.