Rodzaje programów biurowych

Pakiety biurowe, mimo że zostały zaprojektowane przede wszystkim w celu ułatwienia pracy w obrębie firmy, są z powodzeniem wykorzystywane także przez przeciętnych użytkowników. W skład takiego pakietu zawsze zaliczamy edytor tekstu, który zasadniczo jest ukierunkowany na wprowadzanie lub edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, przedstawiający dane (przeważnie liczbowe) w postaci zestawu tabel umożliwiających automatyczną ich obróbkę i prezentację oraz program do prezentacji.

 

Oprócz tych trzech najważniejszych możemy także w zależności od stopnia zapotrzebowania zaliczyć także programy służące do obsługi bazy danych, programy graficzne, do tworzenia stron WWW, obsługi poczty elektronicznej bądź kalendarze elektroniczne i organizery. Zaliczyć do nich możemy także programy, które pozwolą nam scalić i zorganizować w pakiety pliki pochodzące z różnych innych programów.