Programowanie komputerowe

image Programowanie komputerowe to jedna z wielu zadań programisty komputerowego. Ma ono na celu przede wszystkim tworzenie programów komputerowych, czy też oprogramowania komputerowego. W procesie tworzenia programowania, ważna jest realizacja kolejnych, poszczególnych etapów programowania. Pierwszy jest edycja kodu źródłowego, jest to pierwszy krok w tworzeniu programu. Kolejny to uruchomienie danego programu, podczas którego będziemy mogli przeanalizować, czy dany program działa w sposób właściwy, oraz będziemy w stanie zarejestrować występujące błędu. Ważny jest również kolejny krok, który mówi o powrocie do edycji kodu źródłowego, czyli do kroku pierwszego, co ma na celu poprawienie wyszukanych w kroku drugim i trzecim błędów, a także i poszerzenie funkcjonalności danego programu komputerowego.