Multimedialne kursy

image Nauka zdalna jest znacznie bardziej wygodna dla uczestników takich szkoleń. Wynika to między innymi z możliwości ograniczenia czasu, który trzeba poświęcać na dotarcie w miejsce odbywania się szkolenia. W multimedialnym kursie można uczestniczyć zdalnie poprzez wykorzystanie dostępu do Internetu. Jednocześnie multimedialne szkolenia oparte na interaktywnych platformach pozwalają na lepsze badanie tempa zdobywania umiejętności przez uczestników szkoleń, słabych stron kursantów. Taka informacja zwrotna ułatwia budowanie programów motywacyjnych, wykorzystanie narzędzi marketingu motywacyjnego, co przełożyć się może na większe zwiększenie tempa zdobywania umiejętności przez kursantów czy na lepsze przyswajanie wiedzy. Interaktywne kursy są również znacznie bardziej ciekawe dla uczestników, dzięki zastosowaniu różnorodnych form przekazu wykorzystywanych w programach multimedialnych. Wiele multimedialnych programów pozwala również na realizowanie zadań bez konieczności stałego uczestnictwa trenerów, nauczycieli.