Multimedia w reklamie

Współczesny biznes w coraz większym stopniu wymaga realizowania rozbudowanych działań marketingowych, które pozwalają na zwiększenie szans na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach. Nowoczesne narzędzia marketingowe pozwalają w coraz większym stopniu wykorzystać nowe formy przekazu, w tym przekazu multimedialnego. Firmy decydują się na korzystanie z reklam multimedialnych stacjonarnych, w tym reklam świetlnych, w postaci telebimów prezentujących filmy reklamowe. Multimedialna reklama pozwala również na interakcję. Przekaz multimedialny przede wszystkim prezentowany za pośrednictwem Internetu daje szerokie możliwości sprawdzenia reakcji odbiorcy na tego rodzaju przekaz. Jest to bardzo istotne, gdyż pozwala nie tylko znacznie lepiej analizować zachowania odbiorców, co umożliwia przygotowanie reklam lepiej dopasować do poszczególnych segmentów odbiorców, ale również budować przekaz bardziej rozbudowany bez zmniejszenia łatwości jego odbioru. Multimedialne reklamy to przede wszystkim domena Internetu.