Multimedia w edukacji

image Nowoczesne urządzenia multimedialne pozwalają na wykorzystanie ich między innymi w edukacji. Multimedialny przekaz, jako łączący możliwości przedstawiania informacji z wykorzystaniem różnych form przekazu jest znacznie łatwiejszy do przyswojenia dla odbiorcy. Obraz multimedialny pozwala na połączenie w ramach jednego przekazu obrazów video, dźwięków oraz tekstu. Tego rodzaju przekaz w ramach edukacji pozwala znacznie szybciej przyswoić dzieciom wiele informacji, dzięki temu, że jest on znacznie bardziej zbliżony do odbioru rzeczywistości przez ludzki mózg. W szkołach wykorzystywane są coraz bardziej powszechnie tablety, które pozwalają na wykorzystanie multimedialnych programów na nauki matematyki, języków. Tablice interaktywne zapewniają możliwości naocznego zobaczenia w formie modeli różnych, skomplikowanych zagadnień, co pozwala szybciej zrozumieć nawet bardziej złożone problemy. Do multimedialnych urządzeń zalicza się również komputer, który obecnie wykorzystywany jest nie tylko w ramach zajęć informatycznych.