Medycyna a multimedia

Przeciętnemu człowiekowi multimedia kojarzą się przede wszystkim z przemysłem rozrywkowym i dziełami współczesnych artystów, tworzących swoje dzieła za pomocą elektronicznych nowinek. Tymczasem multimedialne formy przekazu są wykorzystywane także w dużo poważniejszych dziedzinach, jak choćby nauka i medycyna. Na obecnym etapie niemal wszystkie nowoczesne metody diagnostyki odwołują się do osiągnięć techniki i zaadaptowały na swoje potrzeby możliwości zaczerpnięte wprost z nauk technicznych. Technika diagnostyczna nie byłaby dziś tak precyzyjna i szybka bez elektroniki, dzięki której lekarz może stawiać diagnozę w oparciu o dane przetworzone przez komputery. Już dziś niektóre operacje są przeprowadzane przez roboty, a lekarz jest jedynie koordynatorem, śledzącym i nadzorującym na ekranach elektronicznych urządzeń przebieg wykonywanych czynności. Multimedia służą też działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Trudno dziś wyobrazić sobie wykład dla studentów pozbawiony elementów multimedialnych.