Komputera jako urządzenie multimedialne

Jednym z najpowszechniej stosowanych urządzeń multimedialnych jest komputer. Stosowanie komputera zarówno firmach jak też w domach jest czymś powszechnym. Jednocześnie wiele osób nie traktuje komputera poprzez pryzmat urządzenia multimedialnego. Urządzenia multimedialne kojarzą się przede wszystkim z najnowszymi na rynku urządzeniami takimi, jak komputery mobilne czy smartfony. Jednak to właśnie komputer daje największe możliwości korzystania z multimedialnego przekazu. Z jednej strony za jego pośrednictwem można korzystać z multimedialnych programów multimedialnych a z drugiej strony z interaktywnych stron dostępnych za pośrednictwem Internetu. Jednocześnie komputer jako nadal jedno z nielicznych urządzeń daje dostęp do wielu urządzeń peryferyjnych, które dodatkowo zwiększają zakres dostępnych do wykorzystania przy jego użytkowaniu funkcji począwszy od drukowania dokumentów a skończywszy na urządzeniach specjalistycznych służących realizowania diagnostyki pojazdów w warsztatach samochodowych.