Komputer dla wszystkich.

11Każdy posiadacz komputera, codziennie używa różnorakich aplikacji, służących albo do edycja tekstów, albo do przeglądania internetu, albo do wykonywania codziennej pracy zawodowej, czy też służące do realizacji pasji i hobby. Narzędzia udostępniane przez producentów i programistów są rozwijane z dnia na dzień, udostępniając odbiorcom coraz większą paletę funkcjonalności i możliwości programów.

Nie ulegawątpliwości, że proces wprowadzania oprogramowania, prace nad nim i testy to proces długi, żmudny i niejednokrotnie kosztowny, ale produkt końcowy, czyli aplikacja, z której korzysta się na codzień zazwyczaj spełnia wszystkie oczekiwania, które są stawiane przez użytkowników zarówno komutera jak i internetu.