Jak ważne są programy biurowe?

Czy możesz sobie wyobrazić, jak Twoje życie mogłoby wyglądać, gdybyś nagle przestał mieć tą rewelacyjną możliwość korzystania z programów biurowych w pracy lub w domu? Bo ja nie. Gdyby zaistniała taka sytuacja, prawdopodobnie niejedna firma zawiesiłaby swoje funkcjonowanie. Nie byłoby możliwości zapisywania danych czy wymiany korespondencji za pomocą edytorów tekstów. Nie byłoby przeprowadzanych w salach szkoleniowych interaktywnych prezentacji za pomocą programu do prezentacji.

 

I – nie można byłoby tak szybko podsumowywać zysków i korzyści za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Bez odpowiedniego oprogramowania komputerowego nawet warunki życia przeciętnego użytkownika komputerowego mogłoby ulec pogorszeniu – jeśli weźmiemy pod uwagę, że za pomocą arkuszy możemy podsumowywać budżet domowy, a za pomocą edytorów tekstów możemy zapisywać wszystkie ważne informacje. Dziś świat bez programów biurowych byłby jak ręka bez palców.