Jak powstaje program komputerowy?

Każdy program komputerowy powstaje przede wszystkim z sekwencji symboli. Symbole te mają na celu opis realizowanych obliczeń, które aby zadziałały muszą być zgodne z pewnymi, obowiązującymi w języku oprogramowania regułami. Zazwyczaj w najprostszej formie programy komputerowe umieszczane są w pamięci operacyjnej komputera, oraz wskazują instrukcję dla procesora adresu. Program następnie wykona inne czynności, takie jak nadanie procesorowi pewnych instrukcji, według których będzie on pracował aż do końca. Program komputerowy zakończyć może się poprawnie, czyli zgodnie z założeniem twórcy programu, bądź też błędnie, czyli inaczej jak założył twórca programu, najczęściej z powodu różnego typu awarii sprzętu, czy też wykonania przez owy program komputerowy niezgodnej z założeniem operacji. Jednym z najpopularniejszych zbiorów programów jest system operacyjny, który jest obecny w każdym komputerze.